MagicNumerologia

Numerologiczna symbolika dnia urodzenia

Niektórzy numerolodzy przypisują wielkie znaczenie liczbie kalendarzowej dnia urodzenia.

Numerologiczna symbolika:

Pierwszy dzień miesiąca: Intelektualizm, niezależność, opanowanie. W negatywie –nieoperatywność

Drugi dzień miesiąca: Cierpliwość, metodyczność, ostrożność, lecz równie łatwo: bezpłodne marzycielstwo i wierność negatywnym ludziom i negatywnym ideom.

Trzeci dzień miesiąca: Łatwość ekspresji, komunikatywność, artyzm. Z drugiej strony -lekkoduchostwo, motylkowatość, roztrwonienie możliwości.

Czwarty dzień miesiąca: Szczerość, zrównoważenie, zdolność wyciszenia otoczenia. Możliwe jednak lenistwo i nielogiczny upór.

Piąty dzień miesiąca: Adaptacyjność, zdolność inspirowania innych, magnetyzm, czar osobisty, ale i egotyzm, tyranizowanie otoczenia.

Szósty dzień miesiąca: Altruizm, obowiązkowość, wyrozumiałość. Zbytnie „przebieranie w ludziach”, szukanie nieistniejących ideałów.

Siódmy dzień miesiąca: Umysł analityczny, łatwo chwyta abstrakcję. Rozedrganie umysłowe i nerwowe. Potrzeba wyciszenia i medytacji.

Ósmy dzień miesiąca: Logiczność, metodyczność, realizm. Typ administratora. Typy niższe -żądza władzy + ograniczoność.

Dziewiąty dzień miesiąca: Altruizm, poświęcenie, mądrość. Sukcesy dzięki wykorzystaniu wiedzy. Konieczność zachowania pewnej części energii i wiedzy dla siebie.

Dziesiąty dzień miesiąca: Natura pioniera i przywódcy. Łatwość realizacji celów. Czasem zbędna irytacja, ustawianie wszystkich i wszystkiego pod swoje wyobrażenia i potrzeby.

Jedenasty dzień miesiąca: Inspiracja, intuicja, wrażliwość, osobowość magnetyczna. Także ekscentryzm, konfliktowość, niezrozumienie.

Dwunasty dzień miesiąca: Inteligencja, rozumienie Świata, potrzeba miłości. Niebezpieczeństwa: niedocenianie siebie samego, nędza uczuciowa i materialna.

Trzynasty dzień miesiąca: Niezmordowana pracowitość i celowość, albo przeciwnie -kosmiczne lenistwo i takaż za nie kara.

Czternasty dzień miesiąca: Zdolność rozumienia praw Ducha, lecz na co dzień przyziemność. Czasem lęk przed wyższą Wiedzą. Choroby pochodzenia nerwicowego.

Piętnasty dzień miesiąca: Osobowość charyzmatyczna. Rozumienie sensu doświadczeń życiowych. Cechy ujemne: zarozumiałość, pycha, skąpstwo, nadmierne ambicje.

Szesnasty dzień miesiąca: Intuicja w podejmowaniu decyzji. Postawa filozoficzna wobec świata i ludzi. W negatywie -totalna klęska życiowa.

Siedemnasty dzień miesiąca: Lojalność, spokój wewnętrzny, niezawodność. Pewna doza naiwności.

Osiemnasty dzień miesiąca: Przewodzenie duchowe innym ludziom. Duża rola w życiu kobiet (zwłaszcza najbliższych). Niebezpieczeństwo budowania wokół siebie muru psychicznego, który w końcu stanie się więzieniem.

Dziewiętnasty dzień miesiąca: Niezależność i koncentracja. Potencjał twórczy. Przy niespełnieniu -huśtawka nastrojów, depresje i załamania.

Dwudziesty dzień miesiąca: Umiejętność wytworzenia po- czucia bezpieczeństwa dla innych. Głębia spojrzenia. Dobre rozeznanie materii. Niebezpieczeństwo bycia wykorzystywanym przez innych.

Dwudziesty pierwszy dzień miesiąca: Optymizm, przyjacielskość, poczucie partnerstwa. Silna emocjonalność. Przy niskim i poziomie -wrażenie działania pod nieznośnym przymusem.

Dwudziesty drugi dzień miesiąca: Często poczucie misji życiowej (rzeczywiste lub wmówione) .Inwencja, kreatywność. charakter trudny do zrozumienia i opanowania.

Dwudziesty trzeci dzień miesiąca: Osobowość artystowska, nieco „fatalna”, ekscentryczność, nieobliczalność, połączona z osobliwym darem przyciągania ludzi do siebie.

Dwudziesty czwarty dzień miesiąca: Bystry obserwator. Umiłowanie piękna. Rodzinność. Tendencja do zdominowania otoczenia.

Dwudziesty piąty dzień miesiąca: Poszukiwanie Prawdy, chłonność, lecz łatwo o zaniedbanie uczuć.

Dwudziesty szósty dzień miesiąca: Przywódczość, energia, zdrowy rozsądek. Nierzadkie w życiu sytuacje ekstremalne.

Dwudziesty siódmy dzień miesiąca: Bogata wyobraźnia, twórczy umysł. Marzycielstwo, często uwieńczone sukcesem. Na niższym poziomie: krytykanctwo i niedostrzeganie własnych wad.

Dwudziesty ósmy dzień miesiąca: Powodzenie w sprawach
materialnych i uczuciowych. Towarzyskość. W negatywie -słaba wola, chimeryczność.

Dwudziesty dziewiąty dzień miesiąca: Łatwość współżycia, ciepło osobiste, siła wewnętrzna. Potrzeba stabilizacji rodzinnej i emocjonalnej .

Trzydziesty dzień miesiąca: Szacunek dla wiedzy i wykształcenia. Łatwość uczenia się i przekazywania wiedzy. Wierność, jeśli uczucie zostanie odwzajemnione. Niski poziom: utracjuszostwo, poczucie zmarnowanego czasu.

Trzydziesty pierwszy dzień miesiąca: Wytrwałość w dążeniu do celu, mimo przeszkód. W negatywie -nieznajomość własnych ograniczeń, często praca bez poważniejszego celu, dla znalezienia zajęcia

Numerologia – czym jest i jak obliczyć swój numer?

Oblicz liczbę przeznaczenia

Symbolika cyfr daty narodzin

Numerologiczna symbolika liter

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button

Adblock Detected

Proszę wyłącz Adblock-a