NumerologiaMagia

Krótki kurs numerologii

Wielki filozof, matematyk i mag Pitagoras, twierdził, że wszystko jest liczbą, i że w liczbie wszystko da się wyrazić i przedstawić. Cały wszechświat wibruje, a wraz z nim wszystkie istnienia. Wszystkiemu i każdemu można przyporządkować określoną wibrację, wyrażoną liczbą, lub zbiorem liczb.

Powiązane artykuły

Takie są w skrócie założenia numerologii, nauki wywodzącej się ze starożytnej Babilonii, Egiptu i Grecji.

Wpływ przekonania o doniosłym znaczeniu liczby odnaleźć można w Biblii, począwszy od Księgi Stworzenia. Numerologia znalazła podatny grunt w żydowskiej filozofii spekulatywnej, jaką była kabalistyka – mistyczna nauka oparta na Torze i księdze Jezirach.

W numerologii zakłada się, że wszystko co nas otacza i nas dotyczy, ma swoje odniesienie w wibracjach i stanach natury, które to najcelniej wyraża liczba, będąca symbolem różnych poziomów i kształtów rzeczywistości. Współczesna fizyka i mechanika kwantowa zakłada, ze materia w jakimkolwiek była by miejscu, bądź stanie, bez przerwy wibruje, a każda, najmniejsza nawet cząstka znajduje się w ciągłym ruchu. I właśnie to leży u podstaw twierdzenia, że życie jest liczbą.

Praktycznie numerologia zajmuje się badaniem wpływu dnia, godziny, miejsca urodzenia na nasze życie, oraz bada wibracje naszych imion, nazwiska, przezwisk i pseudonimów, które razem tworzą portret, czy też horoskop numerologiczny.

I tak jak astrologia ma swoją ztrywializowaną formę w postaci horoskopu znaku urodzenia Słońca, tak numerologia ma swoją popularną i uproszczoną formę w postaci wyrywkowego kabalizowania samej daty urodzenia, czy też imienia. Taka analiza jest niepełna i często fałszywa, gdyż nie uwzględnia całego spektrum wibracji, pod wpływem których to znajdujemy się ciągle, oraz gubi to, że nasze wibracje urodzeniowe także ulegają ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Dlatego jeśli ktoś sądzi, że numerologia jest analizą statycznego i biernego obrazu naszych wibracji, myli się bardzo.

W numerologii zakłada się, że całą rzeczywistość można wyrazić w liczbach pojedynczych od 1 do 9. Zero jest pustką i nicością i samo w sobie nie jest dla numerologii istotne. Każdą liczbę można wyrazić w zredukowanej formie. Czyli dla numerologa liczba 25 będzie siódemką (2+5=7) . 126 to dziewiątka (1+2+6=9) itd. Istnieje także zasada, że nie redukuje się tzw. liczb mistrzowskich, to znaczy 11 i 22. Są one doskonałe i nie można ich redukować, choć w domyśle są dwójką i czwórką.
Każda liczba ma określone i ścisłe znaczenie, oraz ezoteryczne uzupełnienie w postaci figury geometrycznej, kamienia, metalu, dnia tygodnia, planety, znaku zodiaku.

1– to początek, narodziny, siła, energia, moc, świeżość. Jest to liczba całości, jedności, koncentracji, tworzenia. Symbolizuje władzę, władcę, przewodzenie, przywódcę, szefa, ojca, kierownika, dyrektora, młodość, żywotność, agresywność, zapał. W numerologii pitagorejskiej przyporządkowany jest jej punkt. Planeta rządząca to Słońce, znak zodiaku- Baran. Dzień tygodnia – niedziela. To pierwszy dzień stworzenia.

2 – to reakcja, emocje, uczucia, wrażliwość, świat wewnętrzny, psychika, przynosi wraz z sobą pewne rozdarcie i tragedię rozbicia tego, co kiedyś było połączone. Dwójka niesie z sobą niepokój, lęk, obawy, izolację, wyciszenie. Jest zupełnym przeciwieństwem agresywnej i silnej jedynki, to wycofywanie się. Jest to liczba podzielenia, rozdwojenia. Niesie z sobą pierwiastek kobiecy, naturę. To matka, siostra, żona, przyjaciółka. Żeńskość dwójki uzupełnia się z męskim aspektem jedynki. Patronuje jej Księżyc, znak Raka, poniedziałek. Pitagoras przyporządkował jej linię. To drugi dzień stworzenia.

3 -Pitagoras trójkę przyporządkował trójkątowi równobocznemu, figurze o idealnych proporcjach i harmonii. Trójka symbolizuje jedność, harmonię, stabilizację i równowagę. Cechuje ją ruch, dynamizm, zmienność i mobilność. Symbolizuje przedsiębiorczość, inteligencję, dowcip, zdolności artystyczne, silny intelekt, rozmowność, bystrość, sprawne myślenie, zdolności językowe. Jest liczbą ludzi zajmujących się handlem, nauczycieli, dziennikarzy, pisarzy, podróżników, transportowców, kierowców. Ludzie pod jej wpływem są ciągle w ruchu, nie mogą znieść bierności i lenistwa. Trójka jednakże wywołuje chaos, bałagan, rozgardiasz, zamieszanie, wznieca kłótnie, skłania do oszustw, kłamstw i oszczerstwa. Trójce jest przyporządkowana planeta Merkury i środa. Znak zodiaku Bliźnięta.

4 -to liczba, której Pitagoras przyporządkował kwadrat. Symbolizuje wszelkie ograniczenia życiowe, pracę, trud, powściągliwość, obowiązki. Kwadrat oznacza materię, a więc wszystko to co nas zmusza to konkretnej i realnej pracy. Ludzie obdarzeni tą wibracją żyją z poczuciem ciężaru i trudu. Nic im w życiu nie przychodzi łatwo i szybko. Czwórka nie przynosi spektakularnych efektów, ale obficie wynagradza dyscyplinę, obowiązek i cierpliwość. Wprawdzie 4 niesie z sobą skłonności do depresji i pesymizmu, to pozwala jednak przetrwać najcięższe zmagania losu. Czwórka to liczba ludzi wykonujących ciężką pracę: robotników, rolników, górników, policjantów, żołnierzy, urzędników, służących, lokajów, sprzątaczek, mechaników itd. Dzień tygodnia to sobota, planeta Saturn, znak zodiaku Raka i zodiak Koziorożca.

5 – jest liczbą skłaniającą do zabawy, przyjemności, miłości i seksu. Wyraża sobą potrzebę twórczego działania, swobody, wolności, niezależności. Ludzie obdarzeni tą wibracją lubią rozmach, spektakularne działania, przepych, bogactwo, luksus. To liczba artystów, aktorów, piosenkarzy, poetów, malarzy, pisarzy. Piątka daje optymizm, poczucie humoru, potrzebę przyjemności życiowych, hedonizm, zbytek, rozrzutność. Piątka daje również popularność, sławę, bogactwo, ale może przynosić także pijaństwo, zarozumiałość, lenistwo, despotyzm i ekstremalne zachowania. Ludzie obdarzeni tą liczbą gromadzą wokół siebie ludzi, dlatego mogą sprawować stanowiska kierownicze. 5 – to niedziela, Słońce, znak zodiaku Lwa.

6 – oznacza wrażliwość, opiekuńczość, pracowitość, inteligencję, uczucia, miłość, ale bardziej w wersji platonicznej niż zmysłowej. Szóstka to liczba ludzi pracy, ciągle zagonionych, poświęcających się obowiązkom i powinnościom życiowym. Symbolizuje troskę o ciało, higienę, zdrowie, zdrowy styl życia, leczenie i profilaktykę leczniczą. Ludzie obdarzeni tą wibracją posiadają skłonność do opiekowania się innymi i służenia. To lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, handlowcy, urzędnicy, dietetycy. Ludzie ci cenią sobie powinność, dyscyplinę, wierność. Są obowiązkowi i sumienni. Poświęcają się dla firmy, ale i dla własnej rodziny, bądź najbliższych. Liczbie tej przyporządkowany jest znak zodiaku Panny, oraz planeta Wenus.

7 – jest liczbą duchowości i świętości. Liczba ta zachęca do poszukiwań religijnych i duchowych. Ludzie obdarzeni tą wibracją wykazują wielką wrażliwość i intuicję. Znajdziemy pośród nich wielu duchownych, muzyków, poetów, malarzy, filozofów. Ludzie ci są trochę nieobecni, oddaleni od rzeczywistości i realnego świata, zagłębieni w mistyczne i duchowe rozważania. Posiadają ogromne pokłady wrażliwości i współczucia. Chcą nieść pomoc i pociechę cierpiącym i samotnym. W negatywnej formie siódemka wzmacnia eskapizm, problemy psychiczne. Czasem pojawiają się pod wpływem tej wibracji skłonności samobójcze i nałogi. Liczbą tą włada Neptun i znak zodiaku Ryb.

8 – to jakby przeciwieństwo siódemki, oznacza siłę, rozmach, potęgę. Ludzie pod jej wpływem wykazują dużą energię, pragnienie osiągnięcia sukcesu. Ciągnie ich do polityki, biznesu, władzy. Potrzebują spełnienia w realnym świecie i konkretnych osiągnięć. Są maksymalistami: albo wszystko, albo nic. Potrafią jednakże być bezlitośni i okrutni, gdy chodzi o osiągnięcie celu. Dlatego potrzebują mieć realną władzę, choćby to była mafia lub gang. W świecie polityki i biznesu lubią stać z boku i w cieniu. Nie potrzebują popularności, wystarczy, że wywierają wpływ na tych, którzy są na świeczniku. Ósemce patronuje Skorpion i planeta Pluton.

9 – jest liczbą rozproszenia. W tej fazie człowiek nie zatrzymuje nic dla siebie, lecz oddaje to co ma najlepszego światu. Liczba ta zachęca do ciągłego ruchu i zmian. Ludzie urodzeni pod jej wpływem są ciągle w podróży, nie mogąc odnaleźć spokojnej przystani. Wibracja ta zachęca do zdobywania wiedzy, uczenia siebie i innych. To liczba podróżników, globtroterów, uczonych, mędrców, ale i prawników, nauczycieli, kaznodziei i kapłanów, teologów i filozofów. W tej fazie człowiek poświęca się dla wiedzy i dla dobra ludzkości, nie gromadząc dóbr i przywilejów. Dlatego występuje niebezpieczeństwo rozproszenia i braku spokoju. Wibracji tej patronuje zodiak Strzelec i Jowisz.

Obok liczb zwykłych (od 1 do 9) w numerologii wyróżnia się także tzw. liczby mistrzowskie.

Są to: 11, 22, 33 i 44. Liczby te jeśli pojawią się w portrecie numerologicznym znamionują wysoki poziom świadomości, duchowość, mądrość i wiedzę.

11 – zwykle towarzyszy ludziom o wielkiej wrażliwości, posiadających kontakty z wyższymi siłami. To mistycy, prorocy, święci. Ale i osoby niezrównoważone duchowo i psychicznie, fanatycy, buntownicy, nawiedzeni guru.

22 – to najpotężniejsza wibracja jaką znamy. Ludzie pod jej wpływem mają realny wpływ na światowe wydarzenia. To wielcy mędrcy, mistrzowie i uczeni. To ludzie stworzeni by być na czele przemian. Pionierzy, bohaterowie, przywódcy obdarzeni ogromnymi możliwościami i darami.

33 – symbolizuje doskonałą harmonię, prawość, uczciwość. Ludzie obdarzeni jej wpływem posiadają niezwykłe poczucie piękna. Potrafią kochać z pełnym oddaniem i poświęceniem.

44 – charakteryzuje wielkich przywódców i ludzi sukcesu. Ludzie ci obdarzeni są bardzo silną osobowością, odpornością i ambicjami. To urodzeni szefowie firm, banków i potężnych korporacji.

Aby sprawdzić jakie wibracje oddziaływają na naszą osobowość musimy dokonać zkabalizowania najważniejszych dla nas danych. Czynność ta polega na przyporządkowaniu każdej głosce naszego imienia (imion) i nazwiska odpowiadającej jej wibracji, oraz ich podsumowanie. Osobno samogłosek i osobno spółgłosek.

Wibracja zsumowanych samogłosek tworzy subtelne dążenia duszy, czyli nasz najbardziej wzniosły i duchowy element natury. Nasze ukryte talenty, głębokie potrzeby wewnętrzne, świat psychiki i dążeń wyższych.
Wibracja zsumowanych spółgłosek tworzy tzw. zewnętrzny aspekt osobowości, czyli wszelkie te cechy które są najbardziej widoczne i które posiadają najbardziej realny wpływ na nasze życie, aktywność, ambicje zawodowe i wykonywane zajęcia.

Suma samogłosek i spółgłosek tworzy tzw. wyraz własny, czyli to co wszelkie popularne i bardzo uproszczone publikacje nazywają własną liczbą, bądź wibracją. Jest to cała suma różnych wpływów i energii tworzących nasz obraz. Nasz niepowtarzalny styl i charakter.

Horoskop numerologiczny uzupełniają dodatkowe wibracje: dnia urodzenia, daty urodzenia, wibracja pseudonimów i przezwisk, numer domu i mieszkania, zmiana nazwiska po ślubie (wibracji nazwiska) i wiele innych.

Jeśli po skabalizowaniu samogłosek naszych imion i nazwiska uzyskamy wibrację naszej duszy, to:

1 – oznacza osobę o skłonnościach przywódczych, pioniera, przodownika, aktywną i silną jednostkę. To osoba pełna energii, optymizmu i wiary w siebie.
2 – charakteryzuje ludzi wrażliwych i nieśmiałych. To osoby unikające tłumów i widowni. Ludzie z wibracją dążenia duszy 2 są nadmiernie emocjonalni. Potrzebują dużo miłości i ciepła.
3 – opisuje osoby o dużej inteligencji i elokwencji. To urodzeni mówcy, artyści, aktorzy, dziennikarze, piosenkarze. Ludzie żyjący na pełnych obrotach i w dużym ruchu.
4 – daje swoim właścicielom powagę, powściągliwość, skłonność do filozoficznych przemyśleń. To ludzie o skłonnościach do izolacji i depresji, konserwatyści i ?pracusie?.
5 – charakteryzuje ludzi o ogromnej energii, pełnych radości życia, twórczych i przedsiębiorczych. To hazardziści, awanturnicy, przedstawiciele cyganerii i świata sztuki.
6 – oznacza osoby stworzone do służby i pomocy innym. To ludzie lubiący poświęcać się dla dobra innych. Odpowiedzialni, troskliwi i zdyscyplinowani, pracowici i sumienni.
7 – towarzyszy ludziom o głębokim wnętrzu i bogactwie duchowym. To ludzie o skłonnościach do medytacji. Głęboko religijni i uduchowieni, zajęci bardziej niebem niż ziemią.
8 – opisuje ludzi pragnących zdobywać świat. Pełnych chęci osiągania sukcesów i wiary w swoje siły. To ludzie czynu. Posiadają skłonność do maksymalizowania: wszystko, albo nic.
9 – charakteryzuje ludzi w ciągłej podróży, nie mogących odnaleźć swojego miejsca w życiu. To wieczni tułacze, mędrcy, nauczyciele, prorocy. Ludzie o wielkiej wiedzy i pustych portfelach.

Spółgłoski opisujące zewnętrzny i materialny aspekt osobowości powiedzą o sposobie w jaki realizujemy swój potencjał życiowy i zawodowy.

Dlatego jeśli wibracją spółgłosek jest:

1 – to zachęca do brania życia za rogi, walki, rywalizacji, dominacji. Jedynka zachęca do przewodzenia i sprawowania stanowisk kierowniczych, do pracy w wojsku, policji, sporcie itd.
2 – skłania do podejmowania mało ryzykownych działań. Ceni sobie spokój i bezpieczeństwo. Wibracja ta zachęca do skromnych celów i małych wymagań.
3 – charakteryzuje ludzi znajdujących się w ciągłym ruchu. Preferuje wolne zawody, handel, transport, pośrednictwo, obrót. Zachęca do kontaktów z ludźmi i otwartości wobec świata.
4 – to wibracja ludzi ciężkiej i mozolnej pracy. Zajęć mało widowiskowych, wysiłku, dyscypliny i powolnej drogi do sukcesów. To ludzie do najgorszej i najtrudniejszej pracy.
5 – opisuje ludzi przebojowo idących przez świat, bohaterów, artystów, ludzi sztuki i kultury. To duże ambicje i odwaga w dążeniu do sukcesów. Optymizm i wiara w siebie.
6 – charakteryzuje ludzi skromnych, zdyscyplinowanych. Łatwo poddają się rygorom służby i obowiązkom. Pragną być pomocni i przydatni innym. Są usłużni, cierpliwi i odpowiedzialni.
7 – to ludzie pozbawieni zachłanności i skąpstwa. Pragną oddać wszystko dla dobra innych. Chętnie stają się duchownymi, mistykami, mędrcami, filozofami, zakonnikami i pustelnikami.
8 – zachęca do zdobywania potęgi i wpływów. Ludzie ci pragną władzy, sukcesów, pieniędzy. Chcą mieć realny wpływ na to co się dzieje na świecie. Pociąga ich biznes i polityka.
9 – jest wibracją uczonych, mędrców, nauczycieli, prawników i duchownych. To liczba służby dla ludzkości i jej dobra. Zachęca do zmian, podróży, nauki i zdobywania wiedzy.

Najważniejszym zabiegiem jaki dokonujemy, będzie zsumowanie wibracji odpowiadających każdej literze obu imion (imienia- jeśli mamy jedno) oraz nazwiska. Z tym, że dokonujemy tego osobno dla spółgłosek i osobno dla samogłosek. Pamiętamy przy tym, że liczb 11, 22 i 33 nie redukujemy do podstawowych (2, 4, 6), gdyż są to liczby mistrzowskie.

Oto wibracje odpowiadające literom alfabetu:
A,J,S-1; B,T-2; C,L,U -3; D,M-4; E,N,W-5; F,O,X-6; G,P,Y-7; H,Q,Z-8; I,R-9; K-11, V-22.
Odpowiadające literze – k – 11 i – v – 22, wyjątkowo nie redukuje się do 2 i 4, lecz traktuje jako pojedyncze wibracje, gdyż są to liczby mistrzowskie.

A oto przykład kabalizowania zapisu numerologicznego:
1 1 1 1 6 1 9 =20=2
J A N A D A M K O W A L S K I 2+44=46=1
5 4 4 11 5 3 1 11 = 44

Suma samogłosek (na górze), to – dążenia duszy. Opisują najbardziej subtelny i niepowtarzalny obraz naszej osobowości. Wibracja ta to nasze – ego i jaźń w najczystszej postaci. W przykładowym portrecie wibracją tą jest dwójka. Pozwala to przypuszczać, że ta hipotetyczna osoba charakteryzuje się dużą rozwagą, rezerwą i powściągliwością w działaniu. Nie lubi być zbytnio wyeksponowany i widoczny, pragnąc wyciszenia i świętego spokoju.
Zsumowana liczba spółgłosek (na dole) to zewnętrzny aspekt osobowości. Liczba ta mówi o tym jak dążenia duszy (samogłoski) realizują się w praktyce. To duch zamknięty w materii. O ile samogłoski mówią bardziej o problemach natury duchowej i emocjonalnej, to spółgłoski koncentrują się bardziej na realiach życiowych,. Wibracja ta zatem powie nam dużo, co dana osoba może, lub co powinna robić w życiu. Określa preferencje zawodowe, oraz mówi o sposobie realizowania się w świecie kariery, sukcesów, ambicji.
W naszym przykładzie tą wibracją jest 44. Jako liczba mistrzowska nie redukujemy jej. Możemy zatem wnioskować, że przykładowy pan Kowalski to osoba obdarzona nieprzeciętną inteligencją. To osoba potrzebująca wolności i przestrzeni. Powinna szukać sobie niezależnej pracy w której będzie miała dużą swobodę i autonomię. 44 zachęca do wielkich działań w sferze biznesu, finansów. To osoba mogąca osiągać ponad przeciętne sukcesy zawodowe i finansowe.

Teraz dokonamy zsumowania obu wibracji, ewentualnie możemy po prostu policzyć wibracje wszystkich liter imion i nazwiska. Ta wibracja jest najważniejszą naszą liczbą. To tzw. wyraz własny. Mówi o tym, co tak naprawdę będziemy w życiu robić i w jakiej przestrzeni życiowej się zrealizujemy. To kwintesencja naszych talentów, zdolności, zapobiegliwości i odpowiedzialności za swoje życie. To nasza swoista przepustka do życia.
W hipotetycznym portrecie jest to jedynka. W interpretacji portretu numerologicznego, podobnie zresztą jak i w przypadku analizy horoskopu astrologicznego, czy wróżby tarota, powinniśmy połączyć poznane wcześniej dane w całość i w kontekście całości interpretować badaną analizę.
Jedynka jako wyraz własny zachęca p. Kowalskiego do bycia na czele wszelkich działań i wydarzeń. Jest to osoba preferowana do wykonywania pracy wymagającej dużej odporności psychicznej i fizycznej. Jedynka już obecna wcześniej jako dążenia duszy pozwala przypuszczać, że p. Kowalski może być świetnym menadżerem i szefem. Jest w nim dużo entuzjazmu i energii. To osoba która da sobie świetnie radę w najtrudniejszych sytuacjach i kryzysach.
Przypuśćmy, że p. Kowalski urodził się 10.05.1955. Suma wibracji dnia, miesiąca i roku urodzenia tworzy tzw. drogę życia. Jest to wibracja mówiąca o swoistym przeznaczeniu jakie jest dane każdemu. To jakby zadanie które zostało nam przedstawione. To także ścieżka, którą należy pójść, by móc się najlepiej zrealizować. Suma daty urodzenia p. Kowalskiego to: 1 + 5 + 1 + 9 + 5 + 5 =26=8.
Jeśli wibracją drogi życia jest ósemka to najlepiej będziemy się realizować w biznesie, finansach, obrocie kapitałowym. Taka osoba stworzona jest do osiągania sukcesów w bardzo konkretnych dziedzinach życia. To człowiek który powinien władać materią, nie odwrotnie. To urodzeni biznesmeni, bankowcy, rekiny finansjery.
W połączeniu z poprzednimi wibracjami pozwala nam to przypuszczać, że Jan Adam Kowalski jest (lub być powinien) niezależnym przedsiębiorcą. To osoba obdarzona dużą wiedzą i inteligencją. To osoba stworzona by rządzić dużymi przedsiębiorstwami i by osiągać znaczące sukcesy finansowe. Ale dwie jedynki tworzące wyraz własny każą ostrzec przed zbytnim ryzykanctwem i bezkompromisowością. Jest to osoba, która może nie znać litości. To twardy, bezwzględny i odważny gracz. Istnieje niebezpieczeństwo popadania w ostre konflikty z otoczeniem. Tracić na tym mogą najbliżsi i związki uczuciowe. Osoba ta powinna widzieć także innych. 9 w zewnętrznym obrazie osobowości daje zachętę do uczenia się i uczenia innych. Wskazuje na potrzeby rozwoju duchowego i wewnętrznych poszukiwań tak trudnych przy jedynkach.
Jeśli rzeczywiście będzie ten tekst czytał jakiś Jan Adam Kowalski i jeśli dodatkowo wibracja jego daty urodzenia sprowadza się do ósemki, to będzie miał możliwość porównania tej analizy z własnym życiem.
Numerologia pomoże odpowiedzieć nam na najważniejsze chyba pytania: kim jesteśmy i co powinniśmy robić w życiu by odnaleźć szczęście? Odpowie także dlaczego nie możemy sobie z czymś radzić w życiu, jak również co jest naszym najlepszym przesłaniem.

Numerologia – czym jest i jak obliczyć swój numer?

Oblicz liczbę przeznaczenia

Symbolika cyfr daty narodzin

Numerologiczna symbolika dnia urodzenia

Numerologiczna symbolika liter

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź też
Close
Back to top button

Adblock Detected

Proszę wyłącz Adblock-a